Sao anh không buông tay em?

Sao anh không buông tay em?

Sao anh không buông tay em? Cũng từng nghĩ khổ đau mãi rồi cũng qua thôi, gió mãi thì cũng phải dừng, mà ngờ đâu, người ta cũng có lúc không thể nắm...

Xem thêm  
Yêu anh đến đau lòng...

Yêu anh đến đau lòng...

Yêu anh đến đau lòng... Cô yêu anh. Vì anh thương cô rất nhiều, anh thương cô của hiện tại, càng thương cô trong quá khứ. Vì anh đau lòng bởi cả những...

Xem thêm