Đừng gọi em là em gái...

Đừng gọi em là em gái...

Đừng gọi em là em gái... Em thà như bản thân chưa từng nghe, chưa từng biết anh từng có tình cảm với em. Còn hơn để mỗi lần cùng anh nói chuyện khiến...

Xem thêm