Đánh đổi tiền bạc

Đánh đổi tiền bạc

Cho mượn thì mất bạn mà không cho mượn thì mất lòng, đây là nổi khổ muôn thửa của tất cả mọi người. Đặc biệt là các anh em chơi xe đối với xe mới ra mắt hay chiếc xe độ đẹp mượn chạy...

Xem thêm