Tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất thế giới

Tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất thế giới

Một tác phẩm điêu khắc mô tả hình dạng con người có kích thước nhỏ hơn cả sợi tóc được tạo ra nhờ công nghệ in 3D và in thạch bản đa photon. ​ Tác phẩm điêu khắc có kích thước nhỏ hơn sợi...

Xem thêm  
Thiên thần ngủ

Thiên thần ngủ

Mình rất thích trẻ con và cả cách tạo ra trẻ con nữa. Khi xem bộ ảnh này thì mình chỉ còn biết thốt lên "Such a creative mom!" Từ cách bố trí đến góc chụp rồi tạo dáng cho bé thật tự nhiên nhưng thật...

Xem thêm