Lọc danh mục

Bài 7: Tướng đàn bà khắc chồng

Bài 7: Tướng đàn bà khắc chồng

Ngoài ra, khi luận đoán về hình khắc của đàn bà đối với chồng, ta còn cần phải đặc biệt chú ý đến chính bản thân người chồng nữa. Nếu toàn thể bộ vị của người chồng tốt đẹp, nhất...

Xem thêm  
Những ngày sinh may mắn của 12 con giáp

Những ngày sinh may mắn của 12 con giáp

Theo quan điểm phương Đông, mỗi con số đều liên quan đến tài vận của mỗi người. Con số không đơn giản chỉ là ký hiệu tượng trưng mà còn là hiện thân của quy luật Ngũ hành và có sự tương ứng...

Xem thêm