BMW chính thức giới thiệu R18 Roctane 2024

BMW chính thức giới thiệu R18 Roctane 2024

BMW đã chính thức vén màn mẫu xe mới nhất của mình - R18 Roctane, trở thành thành viên thứ năm của gia đình R18 Heritage, cùng với R18, R18 Classic, R18 B và R18 Transcontinental. Roctane mang cùng phong cách cruiser...

Xem thêm