NTK trẻ thổi hồn cho chất liệu Việt

NTK trẻ thổi hồn cho chất liệu Việt

Đêm thi thứ 4 của cuộc thi Ngôi sao thiết kế Việt Nam 2013 đã được diễn ra với chủ đề Quà tặng nhân gian, đây một thách thức mới về sự sáng tạo và xử lý chất liệu dành cho các nhà thiết kế...

Xem thêm