Em yêu anh vì...

Em yêu anh vì...

Em yêu anh vì... Tình yêu tự bản thân nó tạo ra những cảm xúc riêng biệt, những cảm xúc mà chỉ khi đứng trước anh thì em mới cảm nhận nó được...

Xem thêm