Một mình thật yên bình...

Một mình thật yên bình...

Một mình thật yên bình... Trí nhớ con người thật là một thứ kỳ lạ, cứ quên những gì muốn nhớ và lại khắc mãi những chuyện muốn quên. Khi mà...

Xem thêm