Buổi ra mắt Asanzo smartphone

Buổi ra mắt Asanzo smartphone

Bài tường thuật trực tiếp. Nhấn F5 để cập nhật. 16h45: Sự kiện ra mắt smartphone của Asanzo bắt đầu lúc 17h ngày 15/8 tại Gem Center, Quận 1, TP HCM và được tường thuật trực...

Xem thêm