Các ống kính tilt-shift của Canon

Các ống kính tilt-shift của Canon

Ống kính Tilt-shift hay còn gọi là ống kính trượt - là một loại ống kính tạo hiệu ứng đặc biệt, có khả năng làm đối tượng được chụp bị thu nhỏ lại so với thực tế.

Xem thêm