Thế nào là gái hư?

Thế nào là gái hư?

Bài viết này không phải để cổ súy, phê phán hay đánh đồng các bạn nữ, chỉ là tôi muốn làm rõ một số nhận định riêng của bản thân mình....

Xem thêm