Ừ thì tôi ế đấy!

Ừ thì tôi ế đấy!

Ừ thì tôi ế đấy! Tôi cũng không biết khi nào duyên đến, chắc chỉ có mấy ông thầy bói mới biết. Hay mấy quan niệm đại loại như tình yêu đúng...

Xem thêm  
Còn ế là còn vui...

Còn ế là còn vui...

Còn ế là còn vui... Nhiều người sợ ế, sợ không lấy được chồng. Riêng tôi, tôi không sợ. Còn ế là còn vui. Còn...

Xem thêm  
Yêu ảo...

Yêu ảo...

Yêu ảo... Tại em rồi phải không anh, tại em yêu rồi nên em mù quáng cho qua tất cả. Mỗi ngày ngóng trông vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn...

Xem thêm  
Thư gửi con rể tương lai!

Thư gửi con rể tương lai!

Thư gửi con rể tương lai! Hoa nào đẹp mà không mau tàn con bé cũng thế, khi yêu con với tràn đầy xuân sắc nhưng làm mẹ thì lại khác, nó không thể chăm...

Xem thêm