Ba câu hỏi ám ảnh dịp Tết

Ba câu hỏi ám ảnh dịp Tết

Ba câu hỏi ám ảnh dịp Tết 'Sao, khi nào tính có con, cưới lâu rồi sao hổng đẻ đi', chuyện có con còn tuỳ vào hoàn cảnh, kinh tế, sinh con bây giờ chứ...

Xem thêm