Em sợ lấy chồng lắm...

Em sợ lấy chồng lắm...

Em sợ lấy chồng lắm... Em chẳng thích đánh cược với tuổi trẻ, vì mất mát đau thương chắc chắn lớn hơn hạnh phúc em sẽ có. Em cũng chẳng có dũng...

Xem thêm  
Đơn phương là cô đơn...

Đơn phương là cô đơn...

Đơn phương là cô đơn... Bản thân lại hay khờ dại theo kiểu, ngồi hàng giờ trước cái máy tính, chờ nick của một người, cứ sáng rồi tối, tối...

Xem thêm