Ba mẹ là tuyệt vời nhất!

Ba mẹ là tuyệt vời nhất!

Ba mẹ là tuyệt vời nhất! Tiền bao nhiêu cũng hết, giàu hay nghèo rồi cũng về với trời đất đúng không ba mẹ? Không một thứ gì trên đời này có...

Xem thêm  
Chia tay, nghĩa là xa...

Chia tay, nghĩa là xa...

Chia tay, nghĩa là xa... Ở một chặng đường nào đó trong cuộc đời này rồi họ sẽ gặp nhau, quen nhau, đồng cảm, sẻ chia và ngộ nhận là thấu hiểu...

Xem thêm