Phụ nữ mà! Khó đoán lắm...

Phụ nữ mà! Khó đoán lắm...

Đêm qua, tôi nhận được tin nhắn. Nội dung viết: “Tự nhiên em nhớ anh”. Đó là mối tình cách đây đã gần hai năm. Nàng giờ đã có chồng, mà hình như còn...

Xem thêm