Quên đi cho nhẹ lòng...

Quên đi cho nhẹ lòng...

Quên đi cho nhẹ lòng... Người đi ngang đời em, khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng sao vấn vương còn dài đến thế. Lòng người có hạn, đi rồi biết...

Xem thêm  
Còn lâu em mới lấy chồng!

Còn lâu em mới lấy chồng!

Còn lâu em mới lấy chồng! Đừng có hỏi em sắp lấy chồng chưa nữa. Ai thích thì cứ lấy đi, em thì còn lâu nhé. Lấy chồng chứ có phải đi chợ mua...

Xem thêm