Nếp nhăn xuất hiện do mất collagen, chưa hẳn đã đúng!.

Nếp nhăn xuất hiện do mất collagen, chưa hẳn đã đúng!.

Bạn nghĩ nếp nhăn xuất hiện là do mất collagen? Điều này chưa hẳn đúng. Lão hóa da, trong đó nếp nhăn là dấu hiệu tiêu biểu của quá trình này diễn ra trên cả 3 lớp của da: biểu bì (thượng bì), trung bì, hạ bì - cơ, và sự suy giảm collagen ở lớp trung bì chỉ là một phần khiến chúng ta già nua.

Xem thêm