Phá đám

Phá đám

Tô, chồng Nhung, giọng đầy bực bội:- Con Hà nó mời anh đến, nó bảo cô ấy nhờ nó nhắn lại với anh, là cô ấy muốn quay về đoàn tụ gia đình, để con Hoa...

Xem thêm