Em tổn thương đủ rồi...

Em tổn thương đủ rồi...

Em tổn thương đủ rồi... Em lại trở về với cô đơn và bình lặng nơi đây, về với nơi mà em thu mình lại đến chán chường để gặm nhấm nó. Em...

Xem thêm