Tôi có đang yêu hay không?

Tôi có đang yêu hay không?

Tôi có đang yêu hay không? Nhưng dường như tôi cảm thấy mình vẫn đặt những mục tiêu khác trong cuộc sống cao hơn anh thì phải: tôi không vì anh mà bỏ...

Xem thêm  
Người tình năm trăm

Người tình năm trăm

Người tình năm trăm Bạn nàng vẫn đùa người ta có người tình trăm năm còn nàng có người tình năm trăm... bởi câu chuyện 500 ngàn đồng đó là có...

Xem thêm  
Ừ thì tôi ế đấy!

Ừ thì tôi ế đấy!

Ừ thì tôi ế đấy! Tôi cũng không biết khi nào duyên đến, chắc chỉ có mấy ông thầy bói mới biết. Hay mấy quan niệm đại loại như tình yêu đúng...

Xem thêm  
Còn ế là còn vui...

Còn ế là còn vui...

Còn ế là còn vui... Nhiều người sợ ế, sợ không lấy được chồng. Riêng tôi, tôi không sợ. Còn ế là còn vui. Còn...

Xem thêm  
Yêu ảo...

Yêu ảo...

Yêu ảo... Tại em rồi phải không anh, tại em yêu rồi nên em mù quáng cho qua tất cả. Mỗi ngày ngóng trông vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn...

Xem thêm