Đến sau, lau nước mắt!

Đến sau, lau nước mắt!

Đến sau, lau nước mắt! Cô gái bé nhỏ ngồi lặng yên bên cửa, đưa ánh mắt về một nơi xa xăm vô tận...Trời đêm nay đẹp lắm, nó khiến cho con người...

Xem thêm