Tăng không gian cho iPhone 6S bản 16 GB bằng USB

Tăng không gian cho iPhone 6S bản 16 GB bằng USB

Vấn đề giá cả chênh lệch giữa phiên bản iPhone 6S 16 GB và 64 GB trở thành mối quan tâm hàng đầu của người mua, vậy làm cách nào chỉ sử dụng phiên bản 16 GB mà vẫn đảm bảo đủ không gian dung lượng cần dùng? Sản phẩm i-FashDrive Max Extreme của PhotoFast là một giải pháp hữu hiệu.

Xem thêm