Phụ nữ đa đoan mà làm gì?

Phụ nữ đa đoan mà làm gì?

Mùa này, nắng hập hầm như đổ lửa. Những hàng phượng trổ hết hoa đỏ thắm khéo gọi mùa mưa tới. Bạn hỏi lâu rồi sao không thấy bài viết mới? Ừ...

Xem thêm  
Gã chồng xảo trá

Gã chồng xảo trá

Sau mối tình đầu thời đi học không thành do gia đình kịch liệt phản đối chuyện tình với Long - cậu sinh viên nghèo không môn đăng hộ đối, Diệu Anh quyết...

Xem thêm  
Trò thử lòng vợ thất bại

Trò thử lòng vợ thất bại

Nghe được cái tin ấy, chàng bần thần cả nửa ngày trời. Đúng vậy, là người đó đã từ nước ngoài trở về, không phải cố nhân của chàng đâu, mà chính...

Xem thêm