Viết cho mùa hạ khát...

Viết cho mùa hạ khát...

Đã lâu rồi tôi không còn cảm xúc để viết, nắng và nắng, tâm hồn tôi cũng khô cằn theo nắng, cái hồn văn nhỏ nhoi của tôi đã bị nắng mùa hạ thiêu...

Xem thêm  
Nàng dâu “lành như đất”

Nàng dâu “lành như đất”

Ngày Khánh đưa Châu về ra mắt gia đình, bà Loan đã không ưa cô. Không phải bà quá kén chọn nàng dâu, nhưng dù sao con trai bà cũng tốt nghiệp đại học chính quy,...

Xem thêm