Vào đại học rồi sao nữa?

Vào đại học rồi sao nữa?

Mười hai năm dốc sức học tập chỉ vì một mục đích trước giờ theo đuổi, là cánh cửa Đại học. Nhưng giờ chênh vênh quá. Không có đam mê đặc biệt,...

Xem thêm  
Lặng lẽ dõi theo anh...

Lặng lẽ dõi theo anh...

Khi em dối lòng mình rằng anh vẫn kề bên là khi đôi mắt lại ngấn lệ, em vẫn ở đây chờ ngày anh quay về vì tình cảm nơi em vẫn giữ nguyên vẹn cho anh,...

Xem thêm