Tại sao anh không tin em?

Tại sao anh không tin em?

Tại sao anh không tin em? Em vẫn không biết rốt cuộc lòng tin vốn được tạo dựng từ cái gì. Có phải vì không ai biết nó từ đâu ra và được làm bằng...

Xem thêm  
Rồi anh sẽ quay về...

Rồi anh sẽ quay về...

Rồi anh sẽ quay về... Rồi anh sẽ lại quay về, nhưng là về nơi mà anh gọi là nhà, nơi có gia đình, có cô gái luôn yêu thương và sẵn sàng chờ anh vô...

Xem thêm  
Ai sẽ nắm tay em?

Ai sẽ nắm tay em?

Ai sẽ nắm tay em? Em chỉ cần một bàn tay luôn sẵn sàng đưa ra cho em nắm, em chỉ cần một vài câu an ủi động viên, vậy mà kiếm tìm thì chỉ thấy...

Xem thêm  
Sau khi chia tay...

Sau khi chia tay...

Sau khi chia tay... Người ta nói rằng có hai mươi tám ngày để thay đổi một thói quen, nên em đã lên một kế hoạch trong vòng một tháng rất chi tiết, để...

Xem thêm