Lần đánh ghen nhớ đời...

Lần đánh ghen nhớ đời...

Dù đã li hôn chồng được hơn 2 năm nhưng kỉ niệm về lần đi đánh ghen tại khách sạn Y, Chi vẫn nhớ rất rõ. Khi hỏi lại, nó như thước phim quay chậm, hiện...

Xem thêm