Ừ thì đã từng chung đôi...

Ừ thì đã từng chung đôi...

Anh à, Sài Gòn vào mưa rồi đấy, em vẫn vậy, vẫn nhớ anh da diết, vẫn hay nhìn vào cơn mưa và tự hỏi ở nơi đó có bao giờ anh nhớ về em. Ngày trước...

Xem thêm