Chớm yêu...

Chớm yêu...

Chớm yêu... đó là gì vậy nghe có lạ quá không?...là cái cảm giác lơ lững ở khe giữa, chưa hẳn gọi là yêu nhưng cũng không còn cái mến bình thường nữa...

Xem thêm  
Thế nào là yêu đúng người?

Thế nào là yêu đúng người?

1. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn! Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến...

Xem thêm