Thư con gái gửi bố!

Thư con gái gửi bố!

Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại nói rằng "Bố và con gái kiếp trước là tình nhân của nhau" đâu, nhưng chuyện này ta chỉ nói nhỏ với nhau thôi nhé...

Xem thêm