Tiếp tục hay buông bỏ...

Tiếp tục hay buông bỏ...

Sống mới đến từng tuổi này thôi màtôi đã cảm nhận cuộc đời giống như đang ở trên đảo hoang, lúc nào cũng phải cảnh giác những thứ nguy...

Xem thêm