Lấy phải chồng hèn

Lấy phải chồng hèn

Người ta nói “kẻ hèn là kẻ không dám làm khác mọi người để thay đổi cuộc sống của mình”, và cô cũng từng hùng hồn tuyên bố với mọi người: “Tôi...

Xem thêm