Ừ thì đã từng chung đôi...

Ừ thì đã từng chung đôi...

Anh à, Sài Gòn vào mưa rồi đấy, em vẫn vậy, vẫn nhớ anh da diết, vẫn hay nhìn vào cơn mưa và tự hỏi ở nơi đó có bao giờ anh nhớ về em. Ngày trước...

Xem thêm  
Chọn vợ kiểu... tai hại

Chọn vợ kiểu... tai hại

Khải khựng lại trước cửa nhà khi nghe thấy những lời đon đả của vợ đang nói với mẹ anh. Giờ đây anh mới hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ. Đúng là...

Xem thêm