20 và 25

20 và 25

Tuổi 20.... Qua rồi một thời để nhớ,một thời để quên. Ta nhớ những điều tươi đẹp, hạnh phúc, nhớ những người bạn, những bài học đắt giá cuộc...

Xem thêm