Dolce

Dolce

Nhà thiết kế Italy cho rằng bà Beck không thể đặt ngang hàng các nhà tạo mẫu hạng A. Trong khi đó, tổng biên tập một số tạp chí lớn lại đánh giá cao Vic.

Xem thêm