Điện thoại HTC, LG, Oppo đọ camera

Điện thoại HTC, LG, Oppo đọ camera

Ba thiết bị được chụp trong cùng điều kiện, tên và thông số kỹ thuật được ẩn đi để độc giả có thể chọn ra model chụp đẹp nhất mà không bị ảnh hưởng bởi thương hiệu.

Xem thêm