Càng yêu càng đau đớn...

Càng yêu càng đau đớn...

Đấu tranh nội tâm kinh khủng mới quyết định nói được cho anh tí cảm giác của mình với anh. Nhưng điều ấy quả là sai lầm! Những tưởng anh không đón...

Xem thêm