Thành phố nhớ anh...

Thành phố nhớ anh...

Nếu mình sống cùng một thành phố. Nỗi nhớ sẽ không dài và khoảng cách đã chẳng xa xôi. Nếu vài bước sẽ thấy được nhau thì những cái nắm tay lúc...

Xem thêm  
Thư con gái gửi bố!

Thư con gái gửi bố!

Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại nói rằng "Bố và con gái kiếp trước là tình nhân của nhau" đâu, nhưng chuyện này ta chỉ nói nhỏ với nhau thôi nhé...

Xem thêm