Hãy để con bị ngã...

Hãy để con bị ngã...

18 tháng tuổi, con tỏ ra là một cậu bé cẩn thận, khi con làm gì đấy có cảm giác không an toàn, con sẽ dừng lại, mặc dù con có thể làm được,...

Xem thêm  
Tiếp tục hay buông bỏ...

Tiếp tục hay buông bỏ...

Sống mới đến từng tuổi này thôi màtôi đã cảm nhận cuộc đời giống như đang ở trên đảo hoang, lúc nào cũng phải cảnh giác những thứ nguy...

Xem thêm