Còn lâu em mới lấy chồng!

Còn lâu em mới lấy chồng!

Còn lâu em mới lấy chồng! Đừng có hỏi em sắp lấy chồng chưa nữa. Ai thích thì cứ lấy đi, em thì còn lâu nhé. Lấy chồng chứ có phải đi chợ mua...

Xem thêm