Cơn sốt Zara - H

Cơn sốt Zara - H

Nếu như trong lĩnh vực ẩm thực, chúng ta có khái niệm "fast food" thì thời trang cũng có "fast fashion" nhưng đôi khi lại bị ngộ nhận thành hàng hiệu cao cấp.

Xem thêm