Chẳng có gì là mãi mãi...

Chẳng có gì là mãi mãi...

Rảo bước trên con đường lạ mà em từng khám phá khi có người đồng hành là anh bên cạnh. Cảm giác mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Đông đúc....

Xem thêm  
Là vì ta thương nhau...

Là vì ta thương nhau...

Người ta yêu nhau bắt đầu bằng thích nhau, chúng ta thương nhau cũng bắt đầu từ thích nhau. Người ta yêu nhau thì hẳn sẽ thương nhau nhưng không ai dám khẳng...

Xem thêm  
Những kẻ yêu nghiêm túc...

Những kẻ yêu nghiêm túc...

Có khi nào bạn như tôi, chẳng dám thay lòng đổi dạ dù ai đó có thua kém người ngoài ra sao, chia tay cũng chờ người ta mở lời trước. Cứ thế, chỉ biết...

Xem thêm