Truyện ngắn: Cầu

Truyện ngắn: Cầu

Truyện ngắn: Cầu Mỗi một cơn gió thổi qua lại cuốn đi vài chiếc lá từ lùm cây um tùm mọc trên vách đá. Có chiếc xuôi theo chiều gió, nhảy múa giữa...

Xem thêm  
Nếu như ta quên nhau...

Nếu như ta quên nhau...

Nếu việc quên một người là chết đi, em nguyện sống còn với cái kí ức khô cằn cùng anh. Dẫu cho thiên thế có định đoạn để em chết, em sẽ tái sinh...

Xem thêm