Cô đơn cũng vui mà...

Cô đơn cũng vui mà...

Cô đơn cũng vui mà... Tôi cũng chỉ là một cô gái tầm thường, và tôi biết đâu đó cũng có người như tôi, người ta nói cô đơn rất buồn, nhưng ai...

Xem thêm