Chân cong làm sao cho thẳng?

Chân cong làm sao cho thẳng?

Người có đôi chân cong (vòng kiềng) là khi 2 đầu gối chìa ra trong khi mắt cá chân chụm lại và bàn chân hướng thẳng về phía trước. Dáng chân vòng kiềng khiến một người cảm thấy thiếu tự tin...

Xem thêm