Nghe Phật dạy 4 cách thu phục lòng người

Nghe Phật dạy 4 cách thu phục lòng người

Thu phục lòng người không khó, chủ yếu là mình có để tâm hay không mà thôi! Để người khác cảm mến và tin cẩn mình, ta không chỉ cần khéo léo trong ăn nói, biết dùng "ái ngữ" mà còn phải chú trọng...

Xem thêm