Không lấy chồng thì chết ai?

Không lấy chồng thì chết ai?

Mọi năm nghe mấy bà chị than thở chuyện về quê ăn Tết bị họ hàng, hàng xóm xúm hỏi han chuyện bao giờ lấy chồng tới tấp, tôi đã từng thắc mắc có gì mà mọi người phải...

Xem thêm  
Người ấy của tôi

Người ấy của tôi

Tôi không còn trẻ con nhưng cũng chưa thể gọi là già và cũng đã từng trải qua những cuộc tình. Tôi đã từng biết đến mùi đời và đàn bà, cũng chẳng xa lạ gì với cuộc sống...

Xem thêm  
Thư gửi 4 người Mẹ!

Thư gửi 4 người Mẹ!

Ai cũng cần có Mẹ ruột, ai cũng muốn có thêm Mẹ nuôi và ai cũng mong sống bình yên với Mẹ chồng và Mẹ kế, họ có thể ở những vị trí khác nhau nhưng họ luôn xứng đáng được...

Xem thêm