Gửi những ngày Đông cũ kỹ

Gửi những ngày Đông cũ kỹ

Những ngày cũ kỹ này em không biết gói ghém ở đâu cho hết nỗi nhớ của mình. Mùa lễ hội tràn về và em thấy người ta mau mắn tìm lấy tay nhau để nắm. Còn...

Xem thêm  
Yêu xa là chấp nhận cô đơn

Yêu xa là chấp nhận cô đơn

Yêu xa là sự lựa chọn không hề an toàn nhưng sao nhiều người vẫn chấp nhận vứt bỏ tất cả để được bước đi cùng nhau trên một sợi dây khoảng cách có...

Xem thêm  
Vì sao anh không yêu em nữa?

Vì sao anh không yêu em nữa?

Cô tự nhốt mình trong phòng, kiểm điểm lại bản thân, thời gian qua vì bận rộn chăm sóc con gái, cô rõ ràng đã lơ là chồng. Trước đây, khi hai người...

Xem thêm  
“Đổi đời” nhờ vợ

“Đổi đời” nhờ vợ

Anh chị yêu nhau từ thời sinh viên đến khi ra trường thì cưới. Bố mẹ hai bên ở quê đều nghèo quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng nên không có gì cho, anh...

Xem thêm