Điện thoại Philips chào Euro

Điện thoại Philips chào Euro

Với thời gian đàm thoại liên tục lên tới 16 giờ bạn có thể tranh luận trên điện thoại về các trận bóng của Euro mà không bị ngắt nối giữa chừng do hết pin.

Xem thêm