Lọc danh mục

Là vì ta thương nhau...

Là vì ta thương nhau...

Người ta yêu nhau bắt đầu bằng thích nhau, chúng ta thương nhau cũng bắt đầu từ thích nhau. Người ta yêu nhau thì hẳn sẽ thương nhau nhưng không ai dám khẳng...

Xem thêm